DH Technik s.r.o

Společnost se zaměřuje na výrobu strojů a zařízení především pro homogenizaci a dispergaci nátěrových hmot.
Stroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu jsou certifikovány Fyzikálně technickým zkušebním ústavem Ostrava – Radvanice

Dissolvery

Zařízení pro diskontinuální homogenizaci a dispergaci kapalných produktů.
Více…

Perlové mlýny

Zařízení slouží k uzavřené kontinuální mokré jemné desintegraci a dispergaci nátěrových hmot a jiných podobných produktů.
Více…

Košové mlýny

Zařízení slouží k diskontuální mokré jemné mletí nátěrových hmot a jiných podobných produktů
Více…

Plnící technika

Tato zařízení jsou určena pro poloautomatické plnění tekutých a kašovitých hmot do různých obalů.
Více…

Spokojený klient
Motivací naší činnosti je klient, který od nás spokojen odchází a znovu s důvěrou se k nám vrací či nás dále doporučí.